קול קורא – הצעות לקרן יק”א

יק”א בישראל קוראת ליזמים וחוקרים להגיש הצעות לתמיכות בפרויקטים חדשניים בתחומי החקלאות, פיתוח כלכלי והחינוך.

מטרות קרן יק”א:

  • חקלאות, ביוטכנולוגיה ופרוייקטים כלכליים שאינם מתחומי החקלאות
  • עידוד יזמות חדשנית אשר מעוררת השראה ומעודדת תעסוקה מגוונת בפריפריה הכפרית בגליל, בנגב ובערבה
  • תמיכת פרויקטים בעלי פוטנציאל כלכלי, המביאים שינוי, גיוון והרחבת התעסוקה המקומית אשר מעודדת צעירים משכילים
  • העדפת פרויקטים כלכליים בעלי אופי חקלאי, המסב תעסוקת כוח אדם לא מיומן למקצועי
  • חינוך
  • חיזוק פדגוגי של המדע, הטכנולוגיה ,החינוך המקצועי והשפות
  • פרויקטים חדשניים יחודיים ופורצי דרך, אשר ישמשו כמודל לאחרים

הגשת פרויקטים:

  1. הגשת הצעה מקדימה באי-מייל על עמוד אחד (בעברית או באנגלית) לאישור מנכ”ל הקרן, זאב מילר: zeev@ica-is.org.il  
  1. הגשת הצעה מקוונת באתר, בתנאי שההצעה עומדת בקריטריונים ומאושרת בכתב מראש על ידי מנהל הקרן.
  2. כתובת האתר של יק”א בישראל: ica-il.org.

האתר יפתח להצעות ביום 01.12.20

וינעל ביום 14.02.21 בשעה 16:00

שתפו ברשתות חברתיות / Share on social networks

סגור לתגובות.