הצעות

הגשת הצעות לתקציב יק”א לשנת התקציב הבאה

הגשת הצעות ליק”א לשנת 2021 הסתיימה ולא ניתן להגיש הצעות נוספות

רק הצעה שאושרה על ידי מנהל יק”א ניתן להגישה באתר המקוון
את הההצעה הראשונית יש לשלוח לאישור למנהל יק”א בכתובת zeev@ica-is.org.il
לסיוע התקשרו: 08-8537320

תחומי פעילות

תבחנה רק הצעות התואמות את הקריטריונים של מועצת המנהלים של יק”א, כמפורט להלן:
פרוייקטים חדשניים, בתחומי החינוך, החקלאות והתיירות, שיכולים לשמש מודל לשכפול.

אזורי פעילות
על הפרוייקטים לסייע לפיתוח האזורי של הגליל הנגב והערבה ולשרת את האוכלוסיה במועצות האזוריות והמקומיות הבאות:
עמק המעיינות, מעלה יוסף, מרום הגליל, מבואות חרמון, גליל עליון, עמק הירדן, מטה אשר, משגב, חוף אשקלון, אשכול, שער הנגב, בני שמעון, מרחבים, שדות נגב, רמת נגב, תמר, ערבה תיכונה, חבל אילות, יסוד המעלה, מצפה רמון, ירוחם, שלומי, קריית שמונה, שדרות.

הצעות העונות על הקריטריונים הבאים יזכו להעדפה:

  1. מימד החדשנות
  2. השפעה רחבת היקף (איזור גיאוגרפי , תעסוקה, תחום התמחות וכו).
  3. שותפות בין מספר חוקרים ממוסדות שונים או דיסציפלינות שונות.
  4. השפעה ותרומה אפשרית של המיזם לקידום הפריפריה.
  5. במקרים של פרוייקטים שיכולים להגיע לשלב של פטנט ו/או מסחור – יש להדגיש זאת.
  6. פרוייקטים מסחריים המיועדים לחברות מסחריות, יקבלו סיוע במסגרת הלוואות בלבד.

את ההצעה הסופית יש לשלוח באמצעות הטופס בהמשך דף זה.

הנחיות נוספות:
חובה להגיש את ההצעה בשפה האנגלית בלבד.

על ההצעה לכלול את ארבעת הפרקים הבאים בלבד:
Background
Objectives
Budget & Work plan
Financing

ההצעה צריכה לתאר את הפרוייקט, להסביר את החדשנות שבו, ברמה ארצית או בינלאומית.
יש לציין כיצד הוא עשוי להשפיע על הפיתוח האזורי הכפרי, ומה הקף ההשפעה הצפוי מבחינת מספר מועסקים, מוצרים, הכנסות וכדומה.
ההצעה צריכה לכלול את סה”כ התקציב הדרוש, חלוקת התקציב לסעיפיו השונים, המימון הדרוש לציוד ספציפי (אם יש ציוד כזה), ואת הגופים השותפים למימון, בנוסף ליק”א.
יש לציין מהו הסכום המבוקש מיק”א לצורך הפרוייקט.

מגיש ההצעה מאשר למנה”ל יק”א להגיש הצעה זו להערכה מדעית וכל ייעוץ שיידרש אצל בעלי מקצוע שיוכלו לתת חוות דעת על איכות העבודה וזאת ללא צורך באישור נוסף ממגיש הצעה או החוקר.

 

תהליך קבלת ההחלטות בקרן יק”א

1. מנכ”ל יק”א יאשר את הגשת ההצעות עד למחצית מאי באותה השנה.

2. בחודש יולי יערך מיון ראשון של ההצעות ויוחלט על הצעות שנפסלו והצעות שיועברו לשלב אחרון.

3. הודעה על הצעות שנפסלו בשלב המיון הראשוני תימסר על-ידי מנכ”ל יק”א במהלך חודש אוגוסט.

4. בחודש נובמבר תימסר הודעה סופית – מהן ההצעות שאושרו או נדחו.

5. בחודש ינואר ישלח חוזה לאותם מגישים שהצעותיהם אושרו.

6. התקציב יעמוד לרשות הפרוייקט למשך שנה וחצי.

7. תנאי התשלום יסוכמו עם היזם בעת חתימת החוזה.

8. היזם יתבקש להגיש לקראת חתימת חוזה אבני דרך ותכנית הערכה לפרוייקט. תנאי זה הכרחי לחתימת חוזה.

9. עם גמר הפרוייקט ידווח היזם על תוצאות הפרוייקט בהתאם לתכנית הערכה ולכל דרישה אחרת של מנהל יק”א.

10. היזם מסכים מראש כי הפרוייקט כולו יפורסם באתר האינטרנט של יק”א ותוצאותיו יועמדו לרשות הציבור הרחב.

לאחר הגשת ההצעה ישלח אישור הגשה לדואר אלקטרוני של המגיש – הצעה שלא התקבל עבורה אישור לא התקבלה!


חובה לסמן שקראת והינך מסכים/ה להנחיות ההגשה ולתנאים מעלה. לחצו לצפיה בהנחיות
אם שלחתם את הטופס אך לא הועברתם לעמוד המודיע שההגשה נקלטה - חפשו שדות המודגשים באדום בעמוד זה ומלאו אותם בהתאם להנחיות. לאחר התיקון לחצו שוב על כפתור שליחת הטופס.שתפו ברשתות חברתיות / Share on social networks

סגור לתגובות.