הצעות

הגשת הצעות לתקציב יק”א לשנת התקציב הבאה

האתר סגור להצעות חדשות. לא ניתן לשלוח בקשות והצעות חדשות.

רק הצעה שאושרה על ידי מנהל יק”א ניתן להגישה באתר המקוון
את הההצעה הראשונית יש לשלוח לאישור למנהל יק”א בכתובת zeev@ica-is.org.il
לסיוע התקשרו: 08-8537320

קול קורא – הצעות 2023 לקרן יק”א

תחומי פעילות

תבחנה רק הצעות התואמות את הקריטריונים של מועצת המנהלים של יק”א, כמפורט להלן:
פרוייקטים חדשניים בתחומי החינוך, החקלאות ופרוייקטים כלכליים שאינם מתחומי החקלאות, היכולים לשמש מודל לשכפול.

כמו כן פרוייקטים משותפים לקהילות הבודדים יהודים ערבים. פרוייקטים המאפשרים הגדלת תעסוקה של חרדים ויוצאים בשאלה.

אזורי פעילות
מטרת הפרוייקטים היא לסייע לפיתוח האזורי של הגליל הנגב והערבה ולשרת את האוכלוסיה במועצות האזוריות והמקומיות הבאות:
עמק המעיינות, מעלה יוסף, מרום הגליל, מבואות חרמון, גליל עליון, עמק הירדן, מטה אשר, משגב, חוף אשקלון, אשכול, שער הנגב, בני שמעון, מרחבים, שדות נגב, רמת נגב, תמר, ערבה תיכונה, חבל אילות, יסוד המעלה, מצפה רמון, ירוחם, שלומי, קריית שמונה, שדרות.

הצעות העונות על הקריטריונים הבאים יזכו להעדפה:

 1. מימד החדשנות
 2. השפעה רחבת היקף על איזור גיאוגרפי , תעסוקה, תחומי התמחות וכו’.
 3. שותפות בין מספר חוקרים ממוסדות שונים או דיסציפלינות שונות.
 4. השפעה ותרומה אפשרית של המיזם לקידום הפריפריה.
 5. במקרים של פרוייקטים היכולים להגיע לשלב של פטנט ו/או מסחור – יש להדגיש זאת.

את ההצעה הסופית יש לשלוח באמצעות הטופס הנמצא בהמשך דף זה.

הנחיות נוספות:
חובה להגיש את ההצעה בשפה האנגלית בלבד.

-אנא שימרו לעצמכם העתק להצעה שהגשתם. המערכת אינה שולחת למגיש העתק מההצעה-

על ההצעה לכלול את ארבעת הפרקים הבאים בלבד:
Background
Objectives
Budget & Work plan
Financing

ההצעה צריכה לתאר את הפרוייקט, להסביר את החדשנות שבו, ברמה ארצית או בינלאומית.
יש לציין כיצד הוא עשוי להשפיע על הפיתוח האזורי הכפרי, ומה היקף ההשפעה הצפויה מבחינת מספר מועסקים, מוצרים, הכנסות (ב$) וכדומה.
על ההצעה לכלול את סה”כ התקציב הדרוש, חלוקת התקציב לסעיפיו השונים, המימון הדרוש לציוד ספציפי (אם יש ציוד כזה), ואת הגופים השותפים למימון, בנוסף ליק”א.
יש לציין (בדולר $)מהו הסכום המבוקש מיק”א לצורך הפרוייקט.

מגיש ההצעה מאשר למנה”ל יק”א לקבל הערכה מדעית הצעה וכל ייעוץ שיידרש אצל בעלי מקצוע אשר יוכלו לתת חוות דעת על איכות העבודה וזאת ללא צורך באישור נוסף ממגיש הצעה או החוקר.

 

תהליך קבלת ההחלטות בקרן יק”א

1. מנכ”ל יק”א יאשר את הגשת ההצעות עד למחצית מאי באותה השנה.

2. בחודש יולי יערך מיון ראשון של ההצעות ויוחלט על הצעות שנפסלו והצעות שיועברו לשלב בדיקה אחרון אשר יתקיים באוקטובר.

3. הודעה על הצעות שנפסלו בשלב המיון הראשוני תימסר על-ידי מנכ”ל יק”א במהלך חודש אוגוסט.

4. בחודש נובמבר תימסר הודעה סופית – מהן ההצעות שאושרו או נדחו.

5. בחודש ינואר ישלח חוזה לאותם מגישים שהצעותיהם אושרו.

6. התקציב יעמוד לרשות הפרוייקט למשך שנה וחצי.

7. תנאי התשלום יסוכמו עם היזם בעת חתימת החוזה. על החוזה להיחתם חודשיים לאחר הודעת יק”א על אישור המענק.

8. היזם יתבקש להגיש לקראת חתימת חוזה אבני דרך ותכנית הערכה לפרוייקט. תנאי זה הכרחי לחתימת חוזה.

9. עם גמר הפרוייקט ידווח היזם על תוצאות הפרוייקט בהתאם לתכנית הערכה ולכל דרישה אחרת של מנהל יק”א.

10. היזם מסכים מראש כי הפרוייקט כולו יפורסם באתר האינטרנט של יק”א ותוצאותיו יועמדו לרשות הציבור הרחב.

לאחר הגשת ההצעה ישלח אישור הגשה לדואר אלקטרוני של המגיש – הצעה שלא התקבל עבורה אישור לא התקבלה!

  To
  To
  To


  יש לנסח זאת במטרות מוגדרות היטב. כל מטרה תנוסח כך שתכיל לא יותר משורה עד שתיים בלבד.
  על כל סעיף להתחיל במילה: "To"


  חובה לסמן שקראת והינך מסכים/ה להנחיות ההגשה ולתנאים מעלה. לחצו לצפיה בהנחיות
  אם שלחתם את הטופס אך לא הועברתם לעמוד המודיע שההגשה נקלטה - חפשו שדות המודגשים באדום בעמוד זה ומלאו אותם בהתאם להנחיות. לאחר התיקון לחצו שוב על כפתור שליחת הטופס.  שתפו ברשתות חברתיות / Share on social networks

  סגור לתגובות.